Year 5 & 6

                                                                                 

 

Meet the team

Year 5/6 Class teacher - Mrs Rosillo

Year 5/6 Class teacher - Mr Masterson

Year 5/6 Class teacher - Mr Bond

Year 5/6 Teaching assistants – Mrs Beech, Mrs Richards